Weke delen chirurgie

Onder de chirurgie van de weke delen verstaan we elke ingreep waarbij het weefsel chirurgisch wordt behandeld. Dit kan gaan van een simpele huidwonde, een sterilisatie of castratie tot de meer complexe ingrepen aan de ogen, huid of de organen. Wij werken steeds onder de meest steriele omstandigheden. Voor de anesthesie maken wij gebruik van gasanesthesie, gezien dit de veiligste verdoving is voor uw huisdier en wij in staat zijn de anesthesie beter te monitoren.