Leptospirose of rattenziekte.

Leptospirose – verschillende varianten.
Leptospirose wordt veroorzaakt door de zogenaamde leptospiren, dit zijn bacteriesoorten die over de hele wereld voorkomen. Er bestaan verschillende varianten van de leptospiren, die elk op hun beurt verschillende ziektebeelden bij de hond kunnen veroorzaken. De bekendste daarvan is leptospirose of de rattenziekte. Leptospirose is een zoönose, dit wil zeggen dat besmette dieren ook mensen kunnen infecteren. Daarom raden wij een goede bescherming tegen deze ziekte aan.

Hoe treedt besmetting op?
Kleine knaagdieren, zoals muizen en ratten, spelen een rol bij de verspreiding en instandhouding van leptospiren in het milieu. Een hond kan besmet raken doordat leptospiren vanuit de leefomgeving via wondjes in de huid of via de slijmvliezen het lichaam van het dier binnendringen. Uitlaatplaatsen, grasvelden en stilstaand (zwem)water zijn potentiële besmettingshaarden. Geïnfecteerde honden scheiden via hun urine leptospiren uit waardoor de leefomgeving besmet wordt. Zowel in de stad als op het platteland kan dus elke hond besmet raken met leptospiren.

Hoe ziet leptospirose eruit?
De symptomen blijven in sommige gevallen beperkt tot algemene ziektesymptomen zoals koorts, verminderde eetlust en braken. Maar het is ook mogelijk dat het ziektebeeld gaat verergeren en volgende symptomen optreden: uitputting, spiertrillingen, gele slijmvliezen, hoesten, diarree en het ontwikkelen van ernstige nierproblemen. Het is belangrijk dat honden met klinische leptospirose een intensieve medische verzorging krijgen. Bij niet-gevaccineerde dieren heeft een ernstige leptospirose-infectie meestal een dodelijke afloop.

Bredere bescherming noodzakelijk.
In België veroorzaakten tot voor kort vooral twee varianten (Leptospira Canicola en Leptospira Icterohaemorrhagiae) ziektegevallen maar steeds vaker komen ook andere varianten (Leptospira Australis en Leptospira Grippotyphosa) voor. Bescherming tegen deze nieuwe varianten is vanaf nu ook mogelijk. Door jaarlijks te vaccineren bouwt uw hond de noodzakelijk weerstand op en voorkomt u dat uw hond ziek wordt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *