Verplichte identificatie en sterilisatie katten

Vanaf 1 januari 2016 is het voor elke fokker, asiel en eigenaar verplicht om elke nieuwe kat te steriliseren, identificeren en registreren. Voor honden is de identificatie en registratie al verplicht sinds 2005. Wat houdt deze wetgeving nu precies in?

De verplichte identificatie

Sinds 1 september 2014 is het verplicht om elk kitten dat verkocht of weggegeven wordt, te identificeren en steriliseren. Vanaf 1 januari 2016 is deze maatregel uitgebreid naar elke nieuwe kat. Elke ‘nieuwe’ kat wil zeggen, elke kat die vanaf 1 januari geboren, weggegeven of geadopteerd wordt.

Zo’n verplichte identificatie bestaat uit het aanbrengen van een microchip in de hals van de kat. Deze chip is de grootte van een rijstkorrel en wordt door de dierenarts eenmalig onderhuids ingebracht met een naald. Soms kan je deze chip onder de huid voelen als een kleine beweeglijke harde knoop. Deze chip is volledig onschadelijk voor uw kat. De chip is na plaatsing af te lezen met hiervoor bedoelde chiplezers. Het volstaat om met de lezer over de huid van de kat te gaan en dan geeft de lezer het unieke nummer weer.

De registratie

Zonder registratie heeft de plaatsing van een microchip geen zin. Door de registratie van het unieke nummer van uw kat in een centrale databank, wordt uw kat verbonden aan uw adres en telefoonnummer. Elke dierenarts, asiel of politieagent heeft een chiplezer waarmee ze uw adres kunnen terugvinden indien de kat verloren loopt. De gegevens van de eigenaar kunnen opgezocht worden via de website van Cat ID. (Voor honden is er een aparte databank, die vindt u via Dog ID).

De verplichte sterilisatie

Een belangrijk en veel besproken deel van de wetgeving is de verplichte sterilisatie of castratie van de kat. Dit houdt in dat elk kitten voor verkoop of adoptie moet gesteriliseerd zijn. Meestal gebeurt dit dus op erg jonge leeftijd (tussen 10 en 16 weken). Een ingreep op deze leeftijd brengt geen nadelige effecten met zich mee indien de anesthesie aangepast wordt aan de leeftijd en de gezondheidstoestand van uw dier. Vaak wordt ook gezien dat de recovery op deze leeftijd opmerkelijk korter is.

P5060144

Veel gestelde vragen:
1. Waarom werd deze wetgeving ingevoerd?
De wetgeving is onderdeel van het meerjarig kattenplan van de overheid met als bedoeling de zwerfkattenpopulatie zo veel mogelijk in te dijken. Het eerste onderdeel bestond uit de verplichte identificatie van alle katten die binnengebracht werden in het asiel. Dit plan is al in werking sinds september 2013. De volgende stap was de verplichte identificatie en sterilisatie van elke geadopteerde kat bij fokkers, asielen en particulieren vanaf 1 september 2014. Dit is de laatste stap om de zwerfkattenpopulatie te verminderen. Vanaf 1 januari zou het dus moeten mogelijk zijn om van elke kat de eigenaar terug te vinden, zoals dit nu ook al het geval is voor honden. 
2. Wat zijn de voordelen?
Door de identificatie en registratie bent u zeker dat uw kat terug bij u terecht komt wanneer hij of zij teruggevonden wordt. Wanneer je kat verloren loopt en in een asiel of bij de dierenarts wordt binnen gebracht, kunnen uw gegevens gemakkelijk worden afgelezen. Zo wordt u ook onmiddellijk gecontacteerd.

De sterilisatie zorgt voor een vermindering van de zwerfkattenpopulatie. Elke niet gesteriliseerde kattin kan per jaar tot 8 (!) kittens krijgen. Veel van deze kittens hebben geen overlevingskans of komen in het asiel terecht. Door uw verantwoordelijkheid te nemen als eigenaar, geeft u elke kat de kans op een volwaardig leven.
Daarnaast zorgt een sterilisatie of castratie ook voor dat uw kat veel minder kans loopt op een aantal zeer infectieuze aandoeningen. Zo zien we bijvoorbeeld veel meer kattenaids en kattenleukemie bij katten die niet gesteriliseerd zijn. Daarnaast loopt een niet gesteriliseerde kattin een grotere kans op baarmoederontsteking en melkkliertumoren.

3. En zijn er ook nadelen?
Één van de grootste nadelen is voor vele mensen de kostprijs. Hierbij moet u in gedachten houden dat de kosten die verbonden zijn aan de verplichte identificatie en sterilisatie altijd eenmalig zijn. Eigenlijk gaat u dus op dat moment een langdurige investering aan. Gesteriliseerde katten lopen minder kans op besmettelijke ziekten en zwerven meestal minder ver, dus bespaart u op langere termijn aan (dierenarts)kosten. Indien u weet dat een kat 15 tot 20 jaar oud kan worden, kan u ook gemakkelijk de kost per jaar uitrekenen.

Vaak wordt ook gedacht aan de risico’s die verbonden zijn met de vroegsterilisatie van kittens. Gezien het kattenplan voor asielen al meerdere jaren van kracht is, hebben de meeste dierenartsen al geruime tijd ervaring met de ingreep op deze jonge leeftijd. De vroegsterilisatie wordt in de VS al ruim 15 jaar uitgevoerd en verschillende studies hebben uitgewezen dat er geen grotere nadelen verbonden zijn aan een sterilisatie op vroege leeftijd dan op de gemiddelde leeftijd van 6 maanden. Het risico is bijgevolg miniem.

4. Zal de huiskat dan niet uitsterven?
Tegenstanders van het kattenplan halen vaak aan dat deze maatregel op lange termijn zal zorgen voor het uitsterven van de gewone kat en het in de hand werken van broodfok in cattery’s. Door de toenemende controle op fokkers van zowel honden als katten en de grote druk van Europa om de broodfokproblematiek aan te pakken, zou dit gevaar miniem moeten zijn. Ook is het zo dat één kattin op één jaar tijd 8 kittens kan krijgen. Gezien het lange tijd zal duren voor de huidige kattenpopulatie volledig is aangepakt, is de kans dat de gewone huiskat zal uitsterven zo goed als onbestaande. Toch is het belangrijk dat u bij de aankoop of adoptie van elk dier u voldoende informeert over de achtergrond van de kat (of hond).
5. En wat met de controle?
Elke wetgeving is maar zo sterk als de controle op de uitvoering ervan. Hoewel asielen en fokkers al vaker worden gecontroleerd op de naleving van de wetgeving, is dit bij particulieren natuurlijk veel moeilijker. De voornaamste verantwoordelijkheid wordt dan ook doorgeschoven naar de dierenarts en naar de eigenaar zelf. Uw dierenarts kan u daarom steeds wijzen op uw verplichtingen als eigenaar. De beslissing ligt momenteel nog bij de eigenaar zelf.
6. Dan toch beter een asielkat?
Elke asielkat is eveneens verplicht geïdentificeerd, geregistreerd en gesteriliseerd. Vaak zijn de adoptiekosten van een kat lager dan het totale kostenplaatje als u dit zelf moet laten doen. Bij een kat uit het asiel weet je natuurlijk vaak slechts een beperkte voorgeschiedenis en is er dus een kans dat je een kat adopteert met ‘problemen’. Toch is een katje adopteren uit het asiel vaak geen slechte keuze en kan je er veel liefde voor terugkrijgen. Interesse? Neem even een kijkje op www.kiesvoorhetasiel.be

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *