Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is nog steeds één van de meeste waardevolle diagnosetechnieken in de diergeneeskunde. In het bloed zijn vaak aandoeningen op te sporen die soms klinisch niet meteen tot uiting komen. Zo kunnen we vroeger ziektes opsporen en sneller een behandeling instellen. Bloedstaalnames gebeuren meestal nuchter. Voor de analyse werken wij samen met een labo, zo ontvangen we de meeste resultaten dezelfde dag nog. Ook voor routine controles, zoals bij oudere dieren, kan je bij ons terecht.