Gezondheidsproblemen

Aderverkalking
Wanneer de slagaderen dichtslibben spreken we van aderverkalking of atherosclerose. De bloedvaten zullen gaan vernauwen door het afzetten van kalk en/of cholesterol tegen de wand van de (slag)aders, hierdoor kan het bloed moeilijker rondgepompt worden. Deze aandoening komt vaak voor bij oudere amazones en grijze roodstaartpapegaaien.

Symptomen.
Een plotse bloeddrukdaling kan optreden doordat het bloed moeilijker rondgepompt kan worden. Dit kan resulteren in het plotseling van de stok vallen. De vernauwing van de bloedvaten kan ook leiden tot een verhoogde belasting van het hart waardoor er uiteindelijk hartfalen kunnen ontstaan. Dit kan zich uiten in de vorm van onder andere een verminderd uithoudingsvermogen van het dier of zelfs benauwdheid.

Oorzaken.
Een te vetrijke voeding lijkt een rol te spelen in het ontstaan van atherosclerose.

Diagnose.
Bij atherosclerose is het niet altijd even makkelijk om de aandoening bij de levende vogel vast te stellen. Eventueel kan een bloedonderzoek verricht worden om na te gaan of het choleserolgehalte verhoogd is. Soms kan ook gebruik gemaakt worden van een CT-scan of röntgenfoto, hierbij kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn die op atherosclerose wijzen.

Behandeling.
Indien de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan een behandeling met medicijnen worden gestart. Deze medicijnen zullen het verder dichtslibben van de slagaderen voorkomen. Het is echter belangrijk deze ziekte te voorkomen door er op te letten dat de vogel een niet te vette en goed uitgebalanceerde voeding krijgt aangeboden.

Hypocalciëmie
Cloacaprolaps
Kliermaagdilatatieziekte
Legnood