Vogel

  • Aankoop en verzorging
  • Voeding
  • Huisvesting
  • Gezondheidsproblemen
  • Gedragsproblemen

Deze pagina is momenteel nog in opbouw.
IMG_1558

Deze pagina is momenteel nog in opbouw.

IMG_3217

Deze pagina is momenteel nog in opbouw.

IMG_2881

Deze pagina is momenteel nog in opbouw.
Aderverkalking
Wanneer de slagaderen dichtslibben spreken we van aderverkalking of atherosclerose. De bloedvaten zullen gaan vernauwen door het afzetten van kalk en/of cholesterol tegen de wand van de (slag)aders, hierdoor kan het bloed moeilijker rondgepompt worden. Deze aandoening komt vaak voor bij oudere amazones en grijze roodstaartpapegaaien.

Symptomen.
Een plotse bloeddrukdaling kan optreden doordat het bloed moeilijker rondgepompt kan worden. Dit kan resulteren in het plotseling van de stok vallen. De vernauwing van de bloedvaten kan ook leiden tot een verhoogde belasting van het hart waardoor er uiteindelijk hartfalen kunnen ontstaan. Dit kan zich uiten in de vorm van onder andere een verminderd uithoudingsvermogen van het dier of zelfs benauwdheid.

Oorzaken.
Een te vetrijke voeding lijkt een rol te spelen in het ontstaan van atherosclerose.

Diagnose.
Bij atherosclerose is het niet altijd even makkelijk om de aandoening bij de levende vogel vast te stellen. Eventueel kan een bloedonderzoek verricht worden om na te gaan of het cholesterolgehalte verhoogd is. Soms kan ook gebruik gemaakt worden van een CT-scan of röntgenfoto, hierbij kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn die op atherosclerose wijzen.

Behandeling.
Indien de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan een behandeling met medicijnen worden gestart. Deze medicijnen zullen het verder dichtslibben van de slagaderen voorkomen. Het is echter belangrijk deze ziekte te voorkomen door er op te letten dat de vogel een niet te vette en goed uitgebalanceerde voeding krijgt aangeboden.

Hypocalciëmie
Calciumtekort of hypocalciëmie ontstaat door het geven van een verkeerde voeding. Deze ziekte kan voorkomen bij alle vogels maar wordt vaak gezien bij grijze roodstaartpapegaaien.

Symptomen.
Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzigen op hypocalciëme: spierkrampen of spierzwakte, botbreuken, het scheefgroeien van de botten, legnood, …

Oorzaken.
Door een verkeerde samenstelling van het voer of een te lage hoeveelheid aan calcium kan hypocalciëmie ontstaat. Ook een gebrek aan (direct) zonlicht kan bijdragen tot het ontwikkelen van calciumtekort in het lichaam. Zonlicht, meer specifiek de UV-B straling, is nodig voor de productie van vitamine D in lichaam. Deze vitamine speelt een belangrijke rol bij de calciumstofwisseling. Hypocalciëme kan mogelijk ook ontstaan wanneer de vogel last heeft van nierfalen.

Diagnose.
Hypocalciëme kan vaak gediagnosticeerd worden op basis van de verschijnselen en het verhaal van de eigenaar. Een goede anamnese is hier dus van belang. Afhankelijk van de verschijnselen kan aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, echografie of het nemen van een röntgenfoto uitgevoerd worden.

Behandeling.
De behandeling van hypocalciëmie is afhankelijk van de verschijnselen daarnaast is het ook belangrijk dat de vogel een goed uitgebalanceerde voeding krijgt en voldoende aan zonlicht of UV-B licht wordt blootgesteld.

Cloacaprolaps
Een cloacaprolaps is een uitstulping van de einddarm uit de cloaca van de vogel.

Oorzaken.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van een cloacaprolaps. Bij legnood kan het zijn dat er een ei dwars in de buik zit waardoor de vogel zo hevig gaat persen dat de eigen darm of eileider eruit geperst wordt. Een cloacaprolaps kan ook ontstaan ten gevolge van een darminfectie. Bij kaketoes ontstaat een cloacaprolaps vaak ten gevolge van seksuele opwinding.

Behandeling.
Bij het opmerken van een cloacaprolaps, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de dierenarts. Het is belangrijk er voor te zorgen dat het uitgestulpte deel van de darm niet verder uitdroogt of beschadigt geraakt. Dit kan, na overleg met de dierenarts, door bijvoorbeeld het aanbrengen van een beetje vaseline. De dierenarts kan in eerste instantie proberen om de prolaps terug te plaatsen zodat verder beschadiging voorkomen wordt. Ook kunnen er hechtingen geplaatst worden om het ontstaan van een nieuwe prolaps te voorkomen.

Kliermaagdilatatieziekte
Kliermaagdilatieziekte is een dodelijke ziekte dat veroorzaakt wordt door een virus.

Symptomen.
Door aantasting van de zenuwbanen in het lichaam ontstaan er zenuwverschijnselen zoals bijvoorbeeld van de stok vallen, gebrek aan coördinatie, evenwichtsstoornissen, … Ook kunnen de zenuwbanen van het maagdarmkanaal aangetast worden waardoor de maag en de darmen verlamt geraken. Hierdoor is het dier niet meer in staat om zijn voeding goed te verteren waardoor het gaat vermageren. Ten gevolge van de slechte vertering kan het ook zijn dat er onverteerde zaden aanwezig zijn in de ontlasting.

Oorzaken.
Kliermaagdilatatieziekte wordt veroorzaakt door het aviaire bornavirus.

Diagnose.
Kliermaagdilatatieziekte kan gediagnosticeerd worden aan de hand van de genoemde verschijnselen of met behulp van een röntgenfoto of CT-scan. Hierop zal een verwijde klier- en spiermaag zichtbaar zijn. Pathologisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld van een kropbiopt, is nodig voor het bevestigen van de ziekte. Ook kan de vogel getest worden op de aanwezigheid van antistoffen tegen het bornavirus of op uitscheiding van het virus.

Behandeling.
Momenteel is er nog geen effectieve behandeling beschikbaar om de vogels te genezen. Wel kan ondersteunende behandeling eventueel bijdragen tot een verbeterde levenskwaliteit. Zo kan men bijvoorbeeld makkelijk verteerbare voeding, maagdarmstimulerende middelen of ontstekingsremmers aanbieden aan de vogel.

Legnood
Wanneer de vogel moeite heeft met het leggen van een ei spreken we van legnood.

Symptomen.
Een vogel in legnood gaat vaak op de bodem van de kooi zitten in een bolle houding. De vogel vertoont persbewegingen in een poging om het ei te leggen waardoor het snel uitgeput raakt. Door de druk van het ei op de organen komt het voor dat het dier het benauwd krijgt en ook stopt met eten.

Oorzaken.
Voor het maken van het ei heeft de vogel veel bouwstoffen, voornamelijk calcium, nodig. Wanneer de voeding van het dier te weinig calcium (kalk) bevat kan dit leiden tot tekorten waardoor legnood of zelfs windeieren kunnen ontstaan. Ook spelen omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid licht of de aanwezigheid van een partner een rol.

Diagnose.
Aan de hand van de verschijnselen en een goed lichamelijk onderzoek kan de diagnose van legnood snel gemaakt worden. Eventueel kan ook een röntgenfoto genomen worden om met zekerheid te stellen dat het om legnood gaat.

Behandeling.
Afhankelijk van de toestand van de vogel kan door de dierenarts gekozen worden voor een medicamenteuze behandendel en/of een operatie.

Deze pagina is momenteel nog in opbouw.

IMG_1557